Zaproszenie Drukuj
Wpisany przez bajt   
piątek, 12 lutego 2016 14:39

Zapraszamy Państwa na konsultacje społeczne, w formie debaty, dotyczące aktualnych i prognozowanych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego. Spotkanie odbędzie się w dniu 18 lutego 2016 r. o godz. 18.00 w Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania w Kijach.

Konsultacje pomiędzy instytucjami współodpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny są niezbędne w celu obiektywnego zdiagnozowania stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu pińczowskiego. W konsekwencji tego spotkania zamierzamy stworzyć narzędzie w postaci tzw. mapy zagrożeń, które pozwoli rzetelnie i czytelnie przedstawić lokalnemu społeczeństwu ich rodzaj i skalę.

Biorąc powyższe pod uwagę liczymy na Państwa obecność oraz aktywną pomoc w opracowaniu lokalnej mapy zagrożeń.

Ewentualnych informacji w sprawach związanych z debatą udzielają Naczelnik Wydziału Prewencji i RD nadkom. Tomasz Mitręga tel. kontaktowy 041-3581231.